ПРИТИБОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД е дружество, регистрирано като администратор на лични данни (под идентификационен № 1381151). С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ПРИТИБОКС БЪЛГАРИЯ и упълномощени от него трети лица за целите на коректното изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока, за статистически анализи с цел подобряване на услугите, предоставяни от ПРИТИБОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД,  за маркетингови и рекламни цели и анализи на ПРИТИБОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД, за предоставяне на информация относно маркетингови кампании, промоции и томболи, организирани от дружеството, както и за всякакви други незбранени от законодателството цели.

Личните данни, които ПРИТИБОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД събира задължително от клиентите си, във връзка с обработване и доставка на поръчките им, са:  име и фамилия, е-мейл адрес, пощенски адрес за доставка, адрес за фактура и телефон за контакт.

Предоставянето на личните данни е напълно доброволно от страна на клиента и той може по всяко време да получи информация за използването и обработването на личните му данни, както и да поиска профилът му, съдържащ личните данни, да бъде заличен, като за целта е необходимо да се свържете с нас чрез контактната форма.

ПРИТИБОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД не предоставя личните данни на потребителите си на трети лица, извън изрично упоменатия по-горе случай и предвидените по закон случаи, и предприема всички необходими мерки за тяхната защита.

При съмнение от страна на потребител, че профилът му се използва неправомерно, трябва да незабавно да се свърже с нас.