Имаме удоволствието да посрещнем BIODERMA в твоята PRETTYBOX за месец Август, и трябва да признаем, че трудно устояваме на изкушението да не задържим всички продукти само за нас. Но все пак решихме са споделим тяхната любов и грижа и с теб. BIODERMA се включва в PRETTYBOX с четири прекрасни продукта, които сме сигурни, че ще влязат в употреба на всяка една от вас.

Предтавяме ти марката BIODERMA, с невероятно богата история, много философия, стабилниценности и много причини да им вярваме безрезервно в нашата ежедневна грижа за тяло и лице.

Твоята кутия за месец Август може да поръчаш до 20.Август с доставка на 22.Агуст. 

„Когато кожата страда, вместо да я лекуваме, трябва да я научим да живее в съответствие с естествената й биология.”

 Жан-Ноел Торел

Основател на BIODERMA

BIODERMA_strA4_corporate

Това е мотото на основателя на BIODERMA още от създаването на първия продукт през 1977г. То е и основен принцип, върху който се гради философията на марката и до днес.

Действието на нашите продукти се основава на задълбочените проучвания върху живата материя и живите клетки. Ние активираме отново естествения потенциал на кожата, за да подсилим нейната устойчивост към заобикалящата я среда, патологиите и лекарствата.

Изключваме употребата на чужди и токсични вещества, използваме само активни съставки, които са крайно необходими и подбираме основно молекули, които са естествено налични в кожата. Този принцип на биологичен миметизъм присъства във всички наши продукти.

BIODERMA следва своя иновативен подход, основаващ се на мисията: Дерматологична сигурност, разработен  за всяка патология, с цел да постигне модела –  здрава кожа.

Днес, след 35 години опит в своята област, с над 50 международни патента и 3 изследователски центъра във Франция, където работят съвместно дерматолози и биолози, Laboratoire BIODERMA продължава да създава иновации, следвайки своята филосоофия: БИОЛГИЯТА В ПОЛЗА НА ДЕРМАТОЛОГИЯТА.

Принцип на БИОЛОГИЯТА: Винаги изхождаме от биологичните механизми на кожата. Нашата цел е да активираме по биологичен път естествените защитни сили на кожата, като я научим отново как да живее. Изследваме дълбоките биологични взаимодействия и търсим причината за неправилното й функциониране.

Принцип на ДЕРМАТОЛГИЯТА: Продуктите ни са създадени от екипи от биолози и дерматолози. Всеки продукт подлежи на стриктен контрол, заимстван от фармацевтичната промишленост.

„Биологията в полза на дерматологията” е повече от концепция, това е нов подход при разработването на продукти за кожата.

logo-bioderma-7838f07f_1360171525

Text: BIODERMA

Picture: BIODERMA

Comments

comments